Home Care
we care like our home
ใส่ใจดูแลเหมือนบ้านของเรา
Home Care
we care like our home
ใส่ใจดูแลเหมือนบ้านของเรา
Home Care
we care like our home
ใส่ใจดูแลเหมือนบ้านของเรา
Home Care
we care like
our home
ใส่ใจดูแลเหมือนบ้านของเรา
Home Care
we care like
our home
ใส่ใจดูแลเหมือนบ้านของเรา
Home Care
we care like
our home
ใส่ใจดูแลเหมือนบ้านของเรา

About us

เกี่ยวกับเรา

Homecare คือ ทีมวิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกรที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศมากกว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็กและควบคุมงานก่อสร้าง ในส่วนของ ที่พักอาศัย อาคารสาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรม (Power Plant, Petrochemical Plant, Manufacturing Factory) และผลงานการตรวจบ้านแบรนด์ชั้นนำของประเทศ มากกว่า 5,000 โครงการ ทำให้พวกเราทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงสร้างแต่ละประเภท

ทำให้ลูกค้ามั่นได้ว่าจะได้รับการตรวจที่ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งยังให้คำแนะนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติม การหาผู้รับเหมา การเซ็นต์สัญญา ทำให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่าย และช่วยลดปัญหาระยะสั้นและระยะยาวที่จะส่งผลกระทบเกี่ยวกับบ้าน

Homecare คือ ทีมวิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกรที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศมากกว่า 15 ปี
มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสร้างเหล็กและควบคุมงานก่อสร้าง ในส่วนของ ที่พักอาศัย
อาคารสาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรม (Power Plant, Petrochemical Plant, Manufacturing Factory) และผลงานการตรวจบ้านแบรนด์
ชั้นนำของประเทศ มากกว่า 5,000 โครงการ ทำให้พวกเราทราบถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนของโครงสร้างแต่ละประเภท

ทำให้ลูกค้ามั่นได้ว่าจะได้รับการตรวจที่ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งยังให้คำแนะนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติม การหาผู้รับเหมา การเซ็นต์สัญญา ทำให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่าย และช่วยลดปัญหาระยะสั้นและระยะยาวที่จะส่งผลกระทบเกี่ยวกับบ้าน

Home care

Knowledge

ความรู้ระดับสามัญวิศกรโยธา

Care

ใส่ใจทุกรายละเอียด

Standard

ตรวจโดยอ้างอิงมาตรฐานวิศวกรรม

Technology

อุปกรณ์การตรวจทันสมัย

Experience

ประสบการณ์ ออกแบบ ควมคุมงาน และบริหารโครงการ

Professional

ทำงานแบบมืออาชีพ

vISION

To Shape the new Era
of Home Inspection

บริการของเรา

Home Care
we care like our home

Home Care
we care like
our home

ใส่ใจดูแลเหมือนบ้านของเรา

ผลงาน

ผลงานการตรวจบ้านแบรนด์ชั้นนำของประเทศ
มากกว่า 5,000 โครงการ ทำให้พวกเราทราบถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อนของโครงสร้างแต่ละประเภท

ผลงานการตรวจบ้านแบรนด์ชั้นนำของประเทศมากกว่า 5,000 โครงการ ทำให้พวกเราทราบถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อนของโครงสร้างแต่ละประเภท

ลูกค้าของเรา