บริการของเรา

OUR SERVICE

ตรวจสอบโครงสร้างบ้าน

เสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้น โครงหลังคา

ตรวจสอบหลังคาด้วยโดรน

วัสดุมุงหลังคา ครอบสัน การติดตั้ง จุดรั่ว

ตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม

วัสดุปูพื้น บัว ผนัง ฝ้า ประตู หน้าต่าง บันได ฯลฯ

ตรวจสอบการรั่วซึมภายใน

จากห้องน้ำชั้นบน จากระเบียง จากหลังคาคอนกรีต โดยกล้องอินฟาเรดที่ทันสมัยและแม่นยำ

ตรวจสอบการรั่วซึมภายนอก

จากหลังคา ประตู หน้าต่าง รอยต่อผนัง โดยการฉีดน้ำจำลองฝน

ตรวจสอบโครงสร้างหลังคา

ระบบโครงสร้าง รอยเชื่อม การยึด

ตรวจสอบระบบน้ำประปา

ทดสอบปั๊ม ถังพักน้ำ มิเตอร์ ระบบท่อน้ำดี การรั่วซึม วัดแรงดันน้ำตามหลักวิศวกรรม

ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล

ทดสอบการอุดตัน การระบายน้ำทิ้ง การรั่วซึม ซิ้งค์ ถังบำบัด ถังดักไขมัน ระบบท่อน้ำทิ้งนอกบ้าน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ระบบสายดิน ระบบกันดูด ปลั๊ก สวิตช์ หลอดไฟ การเดินสายไฟ ตู้คอนซูเมอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

ตรวจสอบพื้นที่ของที่ดิน

วัดพื้นที่เพื่อเปรียบเทียบกับขนาดในสัญญา

ตรวจสอบงานภายนอก

งานสวน หญ้า ต้นไม้ รั้ว ประตู กริ่ง mailbox ท่อปลวก บ่อพัก ถังขยะ ป้ายบ้านเลขที่ ฯลฯ

แนะนำการต่อเติมบ้าน

หลักการต่อเติมที่ถูกวิธี ราคาที่เหมาะสม วัสดุสำหรับการต่อเติม ข้อควรระวัง ลำดับความสำคัญก่อน-หลัง

ให้คำปรึกษาด้านสัญญา

วันโอนกรรมสิทธิ์ วันเซนต์รับบ้าน ของแถม การรับประกันโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ

จัดทำเล่มรายงานการตรวจ

งานเก็บหนัก (Major Defect) งานเก็บทั่วไป (Minor Defect) ประเมินระยะเวลาการแก้ไขที่เหมาะสม

ลูกค้าของเรา