อัตราค่าบริการ

SERVICE RATE

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด
/บ้านนอกโครงการ

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/บ้านนอกโครงการ

พื้นที่ใช้สอย
ครั้งที่ 1
ครั้งถัดไป
ไม่เกิน 120 ตร.ม.
4,000
2,000
ไม่เกิน 150 ตร.ม.
4,500
2,250
ไม่เกิน 200 ตร.ม.
5,000
2,500
ไม่เกิน 250 ตร.ม.
6,250
3,125
ไม่เกิน 300 ตร.ม.
7,500
3,750
ไม่เกิน 350 ตร.ม.
8,750
4,375
ไม่เกิน 400 ตร.ม.
10,000
5,000

ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น

จำนวนห้องนอน + ห้องเอนกประสงค์
ครั้งที่ 1
ครั้งถัดไป
ไม่เกิน 4 ห้อง
3,500
1,500
ไม่เกิน 5 ห้อง
4,000
2,000
ไม่เกิน 6 ห้อง
4,500
2,250

ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น

จำนวนห้องนอน + ห้องเอนกประสงค์
ครั้งที่ 1
ครั้งถัดไป
ไม่เกิน 4 ห้อง
4,500
2,000
ไม่เกิน 5 ห้อง
5,000
2,500
ไม่เกิน 6 ห้อง
5,500
2,750

คอนโดมิเนียม

จำนวนห้องนอน
ครั้งที่ 1
ครั้งถัดไป
ไม่เกิน 1 ห้อง
2,000
1,000
ไม่เกิน 2 ห้อง
3,000
1,500
ไม่เกิน 3 ห้อง
4,000
2,000

อาคารพานิชย์

พื้นที่ใช้สอย
ครั้งที่ 1
ครั้งถัดไป
ไม่เกิน 120 ตร.ม.
4,000
2,000
ไม่เกิน 150 ตร.ม.
4,500
2,250
ไม่เกิน 200 ตร.ม.
5,000
2,500
ไม่เกิน 250 ตร.ม.
6,250
3,125
ไม่เกิน 300 ตร.ม.
7,500
3,750
ไม่เกิน 350 ตร.ม.
8,750
4,375
ไม่เกิน 400 ตร.ม.
10,000
5,000

โรงงาน

พื้นที่ใช้สอย
ครั้งที่ 1
ครั้งถัดไป
ไม่เกิน 120 ตร.ม.
4,000
2,000
ไม่เกิน 150 ตร.ม.
4,500
2,250
ไม่เกิน 200 ตร.ม.
5,000
2,500
ไม่เกิน 250 ตร.ม.
6,250
3,125
ไม่เกิน 300 ตร.ม.
7,500
3,750
ไม่เกิน 350 ตร.ม.
8,750
4,375
ไม่เกิน 400 ตร.ม.
10,000
5,000

***หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการรวมค่าเดินทางในเขตพื้นที่ให้ service (ภายในรัศมี 30 กิโลเมตร จากสนามบินดอนเมือง) หากนอกเขตพื้นที่ service อาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติม

***หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการรวมค่าเดินทางในเขตพื้นที่ให้ service
(ภายในรัศมี 30 กิโลเมตร จากสนามบินดอนเมือง) หากนอกเขตพื้นที่ service อาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติม

Home Care
we care like our home

ใส่ใจดูแลเหมือนบ้านของเรา