ผลงานตัวอย่าง

เจ้าของโครงการ :    บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด
สถานที่ตั้ง :    ถนนอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Central อยุธยา)
ระยะเวลา :    17 เดือน
รายละเอียดโครงการ :    โรงแรมสูง 20 ชั้น, ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

แกลเลอรี่